500+ өдөр тутмын Солонгос хэлний өргөн хэрэглээний үгс

Дараах үгс нь Солонгос хэлэнд өдөр тутамын ярианд болон  бичгийн хэлбэрт өргөнөөр хэрэглэдэг.

동사 – үйл үг, 형용사 – тэмдэг нэр, 명사 – нэр үг, 부사 – дайвар  үгсүүд  юм. Аливаа хэлийг сурах гол үндэс   нь үг цээжлэх бөгөөд үгсийн сан баялаг байх тусам хэл сурах нь хялбар болдог. 

Хэрвээ та сургалт сонирхож байвал манай сургалтын хөтөлбөр эндээс хараарай: https://ganada.edu.mn/surgalt/

 1. 가다 –  явах
 2. 가져가다 – авч явах
 3. 갈아타다 –  сольж суух
 4. 감기에 걸리다 – ханиад хүрэх
 5. 걱정하다 – санаа зовинох
 6. 갖다 – Өөрийн болгох
 7. 갔다오다 –  Яваад ирэх
 8. 건너가다 –  Хөндлөн гарах 
 9. 걸리다 – Тээглэх, өлгөгдөх
 10. 경험하다 – Туршиж үзэх
 11. 계획하다 – Төлөвлөх
 12. 고르다 – Сонгох
 13. 고장이  나다 – Эвдэрэх
 14. 구경하다 – Үзэж танилцах
 15. 구하다 – Олож авах, аврах
 16. 그리다 – Зурах
 17. 기다리다 – Хүлээх
 18. 기억이  나다 – Санаанд орох
 19. 기억을  하다 – Санах
 20. 길이 막히다 – Зам түгжрэх
 21. 깎다 – Хямдруулах
 22. 꺼내다 – Гаргах
 23. 끄다 – Унтраах
 24. 끊다 – Таслах
 25. 끝나다 – Дуусах
 26. 끼다 – Татах, хавчуулах
 27. 나가다 – Гарах
 28. 나오다 – Гарч ирэх
 29. 남다 – үлдэх
 30. 내다 – Төлөх
 31. 내리다 – Буух
 32. 넣다 – Хийх
 33. 노래  부르다 – Дуу дуулах
 34. 노래하다 –Дуулах
 35. 노력하다 – Хичээх
 36. 놀다 – Тоглох
 37. 농구하다 – Сагс тоглох
 38. 눈물이  나다 – Нулимас гарах
 39. 넓다 – Өргөн байх 
 40. 다녀오다 – Яваад ирэх
 41. 다니다 – Давтамжтай явах
 42. 닫다 – Хаах
 43. 대답하다 – Хариулах
 44. 도착하다 – Хүрэх
 45. 돌아오다 – Буцаж ирэх
 46. 되다 – Болох
 47. 드리다 – Айлтгах
 48. 드시다 – Зооглох
 49. 듣다 – Сонсох
 50. 들어가다 – Дотогш орох
 51. 떠나다 – Холдох
 52. 마시다 – Уух
 53. 산책하다 – Агаарлах
 54. 살다 – Амьдрах
 55. 서다 – Зогсох
 56. 설거지하다 – Аяга таваг угаах
 57. 설명하다 – Тайлбарлах 
 58. 소개하다 – Танилцуулах
 59. 수영하다 – Усанд сэлэх
 60. 쉬다 – Амрах
 61. 시작되다 – Эхлэх
 62. 시키다 – Захиалах
 63. 식사하다 – Хооллох
 64. 신다 – Өмсөх
 65. 싫어하다 – Дургүйцэх
 66. 쓰다 – Бичих
 67. 비싸다 – Үнэтэй байх
 68. 씻다 – Угаах
 69. 앉다 – Суух
 70. 안다 – Тэврэх
 71. 알다 – Мэдэх
 72. 알아듣다 – Ойлгох
 73. 어울리다 – Зохицох
 74. 여행하다 – Аялах
 75. 연락하다 – Холбоо барих
 76. 연습하다 – Давтах
 77. 열이나다 – Бүлээрэх
 78. 열다 – Нээх, онгойлгох
 79. 예약하다 – Урьдчилан захиалах
 80. 오다 – Ирэх
 81. 오르다 – Авирах
 82. 올라오다 – Өгсөж ирэх
 83. 우산을  쓰다 – Шүхэр барих
 84. 운동하다 – Дасгал хийх
 85. 운전하다 – Жолоо барих
 86. 웃다 – Инээх
 87. 울다 – Уйлах
 88. 이사하다 – Нүүх
 89. 이야기하다 – Ярих
 90. 이용하다 – Ашиглах
 91. 이해하다 – Ойлгох
 92. 일어나다 – Босох
 93. 읽다 – Унших
 94. 잃다 – Хаях
 95. 잃어버리다 – Алдах
 96. 입다 – Өмсөх
 97. 잊다 – Мартах
 98. 잘하다 – Сайн байх
 99. 잠이  오다 – Нойр хүрэх
 100. 잡수시다 – Зооглох
 101. 전하다 – Дамжуулах
 102. 전화를  받다 – Утас авах
 103. 전화를 하다 – Утасаар залгах
 104. 조심하다 – Болгоомжлох
 105. 좋아하다 – Дуртай байх
 106. 주다 – Өгөх
 107. 주무시다 – Нойрсох
 108. 나쁘다 – Муу байх
 109. 적다 – Цөөн, бага
 110. 작다 – Жижиг
 111. 낮다 – Намхан
 112. 넓다 – Өргөн
 113. 높다 – Өндөр
 114. 다르다 – Өөр байх
 115. 더럽다 – Бохир байх
 116. 덥다 – Халуун байх
 117. 따뜻하다 – Дулаахан байх
 118. 많다 – Их байх
 119. 맑다 – Цэлмэг байх
 120. 맛없다 – Амтгүй
 121. 맛있다 – Амттай
 122. 멋있다 – Догь ганган
 123. 무섭다 – Аймар байх
 124. 미안하다 – Уучлалт гуйх
 125. 반갑다 – Талархах
 126. 밝다 – Гэгээтэй
 127. 배가  고프다 – Гэдэс өлсөх
 128. 배가 푸르다 – Гэдэс цадах
 129. 복잡하다 – Замбараагүй
 130. 불편하다 – Тухгүй байх
 131. 비슷하다 – Төстэй байх
 132. 비싸다 – Үнэтэй
 133. 새롭다 – Шинэлэг
 134. 쉽다 – Амархан
 135. 슬프다 – Гунигтай
 136. 싫다 – Дургүй байх
 137. 싸다 – Хямдхан 
 138. 아름답다 – Үзэсгэлэнтэй
 139. 아프다 – Өвдөх
 140. 어둡다 – Харанхуй байх
 141. 어리다 – Залуу байх
 142. 없다 – Байхгүй
 143. 예쁘다 – Хөөрхөн
 144. 위험하다 – Аюултай
 145. 유명하다 – Алдартай
 146. 이상하다 – Сонин байх
 147. 계시다 – Байх
 148. 재미있다 – Сонирхолтой
 149. 조용하다 – Чимээгүй
 150. 중요하다 – Чухал байх
 151. 즐겁다 – Хөгжилтэй
 152. 짧다 –Богино
 153. 춥다 – Хүйтэн байх
 154. 친절하다 – Эелдэг байх
 155. 크다 – Том байх
 156. 키가 크다 – Өндөр байх
 157. 크가 작다 –  Намхан байх
 158. 편리하다 – Тухтай байх
 159. 편안하다 – Тайван
 160. 편하다 – Тухтай байх
 161. 피곤하다 – Ядрах
 162. 필요하다 – Хэрэгтэй байх 
 163. 한가하다 – Чөлөөтэй байх
 164. 힘들다 – Хэцүү байх
 165. 가까이 – Ойрхон
 166. 가끔 – Хаяа
 167. 가장 – Хамгийн 
 168. 갑자기 – Гэнэт
 169. 같이 – Хамт
 170. 거의 – Бараг л 
 171. 계속 – Байнга
 172. 곧 – Мөдхөн
 173. 그냥 – Зүгээр
 174. 금방 – Дөнгөж сая
 175. 꼭 – Заавал
 176. 곧 – Мөдхөн 
 177. 나중에 – Дараа
 178. 날다 – Нисэх
 179. 매일 – Өдөр бүр
 180. 너무 – Маш их
 181. 다 – Бүгд
 182. 더 –  Илүү
 183. 따로 – Тусдаа
 184. 마침내 – Эцэст нь
 185. 많이 – Маш их
 186. 매우 – Маш, туйлын
 187. 먼저 – Эхлээд
 188. 모두 – Бүгд
 189. 미리 – Урьдчилан
 190. 바로 – Шууд
 191. 방금 –Дөнгөж сая
 192.  가난 – Ядуу
 193. 가닥 – Салбар
 194. 가로수 – Гудамжны мод
 195. 가면 – Өмгөл, баг
 196. 가무 – Бүжиг, дуу
 197. 가뭄 – Ган гачиг
 198. 가산점 – Нэмэлт оноо
 199. 가상 – Зохиомол
 200. 가속 – Хурдасгагч
 201. 가시 –  Загасны яс
 202. 가야금 – Ятга
 203. 긴장감 – Түгшүүр
 204. 기회 – Боломж
 205. 기업가 – Бизнесмен
 206. 기술력 – Техник технологи
 207. 기억력 – Ой тогтоомж
 208. 기대 – Итгэл найдвар
 209. 기쁨 – Баяр хөөр
 210. 기업가 –  Ажил хэрэгч хүн
 211. 노동력 – Ажиллах хүч
 212. 노동자 – Ажилчин 
 213. 노약자 – Хүүхэд өндөр настан
 214. 노화 – Хөгшрөлт
 215. 늦잠 – Хэтрүүлж унтах
 216. 다행 – Яамайдаа
 217. 단백질 – Уураг
 218. 단체 – Байгууллага
 219. 단풍 – Улаан навч
 220. 답변 – Хариу
 221. 당사자 – Хоблогдогч хүмүүс
 222. 당일 – Тухайн өдөр
 223. 댓글 – Тайлбар
 224. 대책 – Арга хэмжээ
 225. 대중 – Олон нийтийн
 226. 대용품 – Оруулагч
 227. 대상 – Хүрээ
 228. 대보름 – Шинийн 15
 229. 대신 – Оронд
 230. 눈노피 –Харааны түвшин
 231. 농어촌 – Газар тариалан
 232. 농약 – Шавьж устгах хор
 233. 논점 – Гол асуудал
 234. 마무리 – Дуусгах
 235. 먼지 – Тоос шороо
 236. 면접 – Ярилцлага
 237. 매력 – Сэтгэл татах
 238. 만족도 – Сэтгэл ханамж
 239. 마을 – Тосгон
 240. 목축 – Мал маллагаа
 241. 문물 – Соёл иргэншил
 242. 목슴 –  Амь нас
 243. 명색 – Нэр алдар
 244. 박람회 – Үзэсгэлэн
 245. 믿음 – Итгэл
 246. 문화재 – Соёлын өв
 247. 문의 – Асуулт, лавлагаа
 248. 문제점 – Асуудалтай тал
 249. 방문객 – Зочин
 250. 발급 – Олгох
 251. 방문객 – Зочин
 252. 복장 – Хувцаслалт
 253. 보행자 – Явган зорчигч
 254. 병원비 – Эмнэлэгийн төлбөр
 255. 비판 – Шүүмж
 256. 비결 – Нууц арга
 257. 사실 – Үнэн
 258. 사생활 – Хувийн амьдрал
 259. 비용 – Зардал
 260. 비결 – Нууц арга
 261. 불면증 – Нойргүйтэх өвчин
 262. 상담 – Зөвөлгөө
 263. 삶 – Амьдрал
 264. 사회 – Нийгэм
 265. 사용법 – Хэрэглэх арга
 266. 사용량 – Хэрэглээ
 267. 생물학 – Биологи
 268. 상황 – Нөхцөл байдал
 269. 상태 – Нөхцөл байдал
 270. 상상력 – Төсөөлөх чадвар
 271. 상대방 –  Харилцагч
 272. 성공 –  Амжилт
 273. 선택 – Сонголт
 274. 생산 – Үйлдэрлэл
 275. 선거 – Сонгууль 
 276. 스마트폰 – Ухаалаг утас
 277. 실패 – Алдаа
 278. 심리 – Сэтгэл санаа
 279. 아름다움 – Гоо үзэсгэлэн
 280. 암기 – Цээжлэх
 281. 양심 – Хүний мөс
 282. 역할 – Үүрэг
 283. 영양소 – Шим тэжээл
 284. 연말 – Оны төгсгөл
 285. 예방 –Урьдчилан сэргийлэлт 
 286. 완성 – Дуусах
 287. 예정 – Төлөвлөгөө
 288. 의사소통 – Харилцаа холбоо
 289. 응원 – Хөгжөөн дэмжих
 290. 응답자 – Хариулагч
 291. 의약품 – Эм, эмэн бүтээгдэхүүн
 292. 음식물 – Хоол хүнс
 293. 위험 – Аюул 
 294. 인원 – Хүний тоо
 295. 일반인 – Жирийн хүмүүс
 296. 이용자 – Хэрэглэгч
 297. 자식 – Үр хүүхэд
 298. 일화용품 – Нэг удаагийн бараа
 299. 일자리 – Ажлын байр
 300. 입맛 – Хоолны дуршил
 301. 장난감 – Тоглоом
 302. 잔소리 – Үглээ үг
 303. 작업 – Ажиллагаа
 304. 자원 – Сайн дурын
 305. 자신감 – Өөртөө итгэх итгэл
 306. 저극적 – Идэхитэй
 307. 장난감 – Тоглоом
 308. 잔소리 – Үглээ үг
 309. 작품 – Бүтээл
 310. 접수 – Бүртгэл
 311. 절약 – Хэмнэлт
 312. 전세 – Барьцаат мөнгөөр түрээслэх
 313. 전문가 – Мэргэжилтэн
 314. 전국 – Улс даяар
 315. 정책 – Бодлого
 316. 제출 –  Гаргаж өгөх 
 317. 주의 – Болгоомжлох
 318. 주인공 – Гол дүр
 319. 지난해 – Өнгөрсөн жил
 320. 지역 – Бүс нутаг
 321. 주택 – Орон сууц
 322. 집중력 – Анхаарал төвлөрөлт
 323. 진통제 – Өвчин намдаагч
 324. 진심 – Чин  сэтгэл
 325. 책임 –  Хариуцлага
 326. 청소년 – Өсвөр үе
 327. 참여 – Оролцоо
 328. 출퇴근 – Ажилд явах
 329. 최선 – Хамаг хүч 
 330. 체험 – Биеэр хийх
 331. 최근 –Ойрын үед 
 332. 토론 – Мэтгэлцэл
 333. 통계 – Тоо бүртгэл
 334. 택배 –  Хүргэж  өгөх үйлчилгээ
 335. 큰일 –  Том хэрэг
 336. 침해 –  Халдах
 337. 편의점 – 24 цагийн дэлгүүр
 338. 판매량 – Гүйлгээний хэмжээ
 339. 판단 – Шийдвэр
 340. 통화 – Утасаар ярих
 341. 특정 – Онцлог
 342. 한국인 – Солонгос хүн
 343. 학문 – Эрдэм мэдлэг
 344. 피해 – Хохирол
 345. 피로 – Ядаргаа
 346. 품질 – Чанар
 347. 표정 – Царайны төрх
 348. 폭우 – Аадар бороо
 349. 평소 – Жирийн үе
 350. 평가 – Үнэлгээ
 351. 호흡기 – Амьсгалын эрхтэн
 352. 허위 – Худал
 353. 현실 – Бодит байдал
 354. 허락 – Зөвшөөрөл
 355. 해결 – Шийдвэр
 356. 해산물 – Далайн бүтээгдэхүүн
 357. 회원 – Гишүүн
 358. 활동 – Үйл ажиллагаа
 359. 활용 –  Хэрэглээ
 360. 환경 – Байгаль орчин
 361. 확대 – Томруулах
 362. 확인 – Лавлах
 363. 가공되다 – Боловсруулалт
 364. 흥미롭다 – Сонирхолтой
 365. 효과 – Үр нөлөө
 366. 감수하다 – Тэсвэрлэх
 367.  간직하다 – Мэдрэмж
 368. 가입하다 – Нэгдэх
 369. 가꾸다 – Тордох, ургуулах
 370. 개발하다 – Сайжруулах
 371. 갖추다 – Бүрэн байх
 372. 개업하다 – Бизнесээ эхлүүлэх
 373. 건설하다 – Барилга барих
 374. 결정하다 – Шийдэх
 375. 검토하다 – Шинжлэх
 376. 경쟁하다 – Өрсөлдөх
 377. 고민하다 – Сэтгэл зовох
 378. 공급하다 – Хангах
 379. 급증하다 – Түргэн өсөх
 380. 근무하다 – Ажиллах
 381. 그만두다 – Орхих , зогсоох
 382. 구입하다 – Худалдаж авах
 383. 나타내다 – Ил гаргах
 384. 깜빡하다 – Мартах
 385. 날아가다 – Нисч ирэх
 386. 다가오다 – Дөхөх 
 387. 늘리다 – Ихэсгэх
 388. 논하다 – Хэлэлцэх
 389. 노력하다 – Хичээх
 390. 넘치다 – Бялхах
 391. 넘어서다 – Хэтрэх
 392. 답하다 – Хариулах
 393. 다양하다 – Янз бүр
 394. 만족하다 – Сэтгэл ханах
 395. 뛰어나다 – Гарамгай
 396. 따지다 – Ач үзэх
 397. 뜨다 – Мандах, хөөрөх
 398. 들리다 – Сонстох
 399. 동의하다 – Зөвшөөрөх
 400. 돌아다니다 – Хэсэх
 401. 도입하다 – Нэвтрүүлэх
 402. 돌보다 – Туслах
 403. 뽑히다 – Сонгогдох
 404. 비교하다 – Харьцуулах
 405. 뽑다 – Сонгох
 406. 사라지다 –Алга болох
 407. 실리다 – Аврах
 408. 삭제하다 – Устгах
 409. 비판하다 – Шүүмжлэх
 410. 바라보다 – Ширтэх
 411. 무리하다 – Хэтрүүлэх
 412. 무릅쓰다 – Үл тоох
 413. 모집하다 – Бүртгэх
 414. 멈추다 – Зогсоох
 415. 선택하다 – Сонгох
 416. 섞이다 – Холилдох
 417. 서두리다 – Яарах
 418. 생각나다 – Санах
 419. 상상하다 – Төсөөлөх
 420. 상담하다 – Зөвлөх
 421. 분석하다 – Анализ хийх
 422. 부딪히다 – Мөргөлдөх, 
 423. 배려하다 – Санаа тавих
 424. 발산하다 – Ялгарах
 425. 번지다 –Тархах
 426.  앞서다 – Түрүүлэх,  тэргүүлэх
 427. 아끼다 – Гамнах
 428. 실험하다 – Туршилт хийх
 429. 심다 –Тарих
 430. 실망하다 – Урам хугарах
 431. 쌓다 – Хуримтлуулах
 432. 실패하다 – Алдах 
 433. 유지하다 – Хэвээр нь хадгалах
 434. 우승하다 – Тэргүүн байранд орох
 435. 완성하다 – Бүрэн дуусгах
 436. 올리다 – Өргөн барих
 437. 예정하다 – Товлох
 438. 예상하다 – Тооцоолох
 439. 위협하다 – Аюултай 
 440. 연결하다 – Холбох
 441. 양보하다 – Найр тавих
 442. 어울리다 – Зохицох
 443. 양보하다 – Найр тавих
 444. 애쓰다 –  Хичээх, чармайх
 445. 습득하다 – Олох, эзэмших
 446. 수출하다 – Экспортлох 
 447. 수술하다 – Мэс засал хийх
 448. 저축하다 – Хуримтлуулах
 449. 작동되다 – Ажиллах
 450. 입원하다 – Эмнэлэгт хэвтэх
 451. 작동되다 – Ажиллах
 452. 이해하다 – Ойлгох
 453. 이르다 – Хүрэх, дөхөх
 454. 의식하다 – Ухаан санаа хандуулах
 455. 응답하다 – Хариулах
 456. 의논하다 – Санал бодолоо солилцох
 457. 이기다 – Даван туулах, ялах
 458. 존재하다 –  Байх
 459. 존경하다 – Хүндлэх
 460. 조언하다 – Зөвөлгөө
 461. 존경하다 – Хүндлэх
 462. 전달되다 – Дамжигдах
 463. 절약하다 – Гамнах, хэмнэх
 464. 제공하다 – Хангах, өгөх
 465. 제안하다 – Санал болгох
 466. 참여하다 – Оролцох
 467. 체험하다 – Биеэр хийж  үзэх
 468. 추천하다 – Санал болгох
 469. 집중하다 – Анхааралаа төвлөрүүлэх
 470. 진행하다 – Явагдах, үргэлжлүүэх
 471. 지원하다 – Хүсэлт гаргах
 472. 지나가다 – Зөрж өнгөрөх
 473. 투자하다 –  Хөрөнгө оруулах
 474. 출입하다 – Нэвтрэх
 475. 출산하다 – Төрүүлэх
 476. 학습하다 – Хичээллэх
 477. 포기하다 – Болих
 478. 포함되다 – Хамрагдах
 479. 포기하다 – Болих
 480. 후회하다 – Харамсах
 481. 확대하다 – Томосгох
 482. 확인하다 – Шалгах
 483. 환영하다 – Тавтай морилох
 484. 행동하다 – Үйл хөдлөл хийх
 485. 미끄럽다 – Хальтиргаатай
 486. 두렵다 – Санаа зовох
 487. 낯설다 – Танихгүй
 488. 당연하다 – Мэдээж
 489. 가파르다 – Огцом өгсүүр
 490. 가득하다 –  Дүүрэн
 491. 가난하다 – Ядуу байх 
 492. 희망하다 – Хүсэх
 493. 귀찮다 – Төвөгшөөх
 494. 불가능하다 – Боломжгүй
 495. 부족하다 – Дутагдалтай
 496. 부럽다 – Атаархах
 497. 올바르다 – Зөв байх
 498. 신기하다 – Гайхалтай
 499. 소용없다 – Хэрэггүй
 500. 지나치다 – Хэтрэх
 501.  당분간 – Хэсэгтээ
 502. 꾸준히 – Тууштай
 503. 드디어 – Эцэстээ
 504. 분명히 –Тов тодорхой
 505. 멀리 – Хол
 506. 무조건 – Болзолгүйгээр
 507. 사실 – Үнэндээ
 508. 해롭다 – Хортой байх

Таньд амжилт хүсье!

Хамтрагч сургуулиуд: https://ganada.edu.mn/surguuliud/

Тэтгэлэгийн талаар мэдээлэл: https://ganada.edu.mn/

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top