Солонгос руу хэрхэн мөнгө шилжүүлэх вэ?

Бэлнээр: Салбар нэгжүүдээс бэлнээр мөнгө гуйвуулах болон мөнгө хүлээн авах боломжтой

Банкны данс руу: Банкны данс руу мөнгө гуйвуулах, банкны дансандаа мөнгө хүлээн авах боломжтой

Банкны карт руу: Картын дугаар ашиглан улс хооронд мөнгө гуйвуулах боломжтой

Банкны данс руу: Улс хооронд банкны данс руу мөнгө гуйвуулах, банкны дансандаа мөнгө хүлээн авах боломжтой

Гэрийн хаягаар: Гэрийнхээ хаягаар мөнгөө хүргүүлэх

Please follow and like us:
Pin Share
Shopping Cart
Instagram
Scroll to Top
Scroll to Top